KLİNİK GENETİK

Klinik Genetik

Genetik danışmadan önce hastalığın tanısının konulması gereklidir. Bu tanının konulması için öncelikler ailenin hikâyesi alınmalıdır ve pedigrisi(ailenin ağacı) çıkarılmalıdır. Pedigrinin çıkarılması sırasında kişinin annesi ve babası orada bulunmalıdır. Aile bireyleri muayeneleri yapılmalıdır. Bu işlemlerinin sonunda hastalığın tanısı için kromozom analizi, DNA dizi analizi, enzim düzeyinin ölçülmesi gibi işlemler yapılmalıdır.

Klinik genetiğin önemi 100.000 kadar genetik hastalık ortaya koymaktadır. Kişilerin hasta veya taşıyıcı olma durumları ortaya çıkmaktadır. Kliniğimizde yukarda saydığımız işlemler yapılmaktadır.

KLİNİK GENETİK


SIKÇA SORULAN SORULAR
Sık istenen genetik testler nelerdir?    Detaylı Bilgi için                                  Kimler genetik test yaptırmalıdır?    Detaylı Bilgi için