PGT PRE-İMPLANTASYON GENETİK TANI

PGT-Pre-İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı

Tüp bebek çalışmaları sonrasında bebeğin anne rahmine yerleştirilmeden önce yapılan genetik çalışmadır. Bu çalışma ile kromozomal anomaliler gebelik meydana gelmeden bilinmektedir. Gebelik önce yapılan genetik tanıdan dolayı gebelikte oluşabilecek düşükler azaltılmakta ve böyle meydana gelecek fiziksel ve psikolojik durumların önüne geçilmiş olmaktadır.

İyi embriyo kalitesine ulaşılmış olmasına rağmen meydana gelen 2 düşük, 2’den fazla düşüğü bulunanlar, anne yaşı 37’den büyük olması, eşlerden biri kromozomal anomali taşıması, kromozomal olarak anomali gebelik geçmişi bulunan kişiler bu testi yaptırabilir.  PGT embriyo gelişiminin 3.gününde veya 5. gününde yapılır.

PGT PRE-İMPLANTASYON GENETİK TANI


SIKÇA SORULAN SORULAR
Sık istenen genetik testler nelerdir?    Detaylı Bilgi için                                  Kimler genetik test yaptırmalıdır?    Detaylı Bilgi için