PRE-NATAL TANI

Prenatal Tanı

Gebeliğin ilk 3 ayı bebekte meydana gelebilecek anomalilerin tespiti için çok önemlidir. Bu tespitler ultrasonagrafik yöntemlerle ve biyokimyasal testler ile yapılmaktadır. Prenatal tanı ise bebeğin doğmadan önce fetüste oluşabilecek hastalıkların invaziv ve noninvaziv yöntemlerle tespitidir. 

Noninvaziv yöntemler ultrasonagrafik, tarama testleri ve NIPD testler ile yapılmaktadır. Ultrasonagrafik yöntemler ile bebeğin gelişimi anne karnında seyredilir ve gelişim sırasında ortaya çıkabilecek anomaliler tespit edilmeye çalışılır. Tarama testlerinde ise kromozom anomalleri ile ilgili risk oranları belirlenmektedir. NIPD testi ilede anneden kan alınıp bebeğe ait bazı kromozomlara bakılabilmektedir.

İnvaziv yöntemler CVS(kordon villus biyopsi), amniosentez(AS),kordosentez adlı yöntemler ile yapılır. İnvaziv yöntemlere 35 yaş üstü gebelikler, tarama testlerindeki sonuçlarda risk belirlenmesinde, kromozom anomalisi barındıran çocuk sahibi ebeveynlerde, tek gen hastalığı bulunan ebeveynlerde, endişeli ebeveynler, fetüs gelişiminde gerilik gözlenmesinde ya da anomali görülmesi gibi durumlarında başvurulur. Amniyosentez fetüsün içerisinde yüzdüğü sıvının alınıp genellikle genetik incelemelerin yapılmasıdır. CVS ise gelişmekte olan plasentadan alınan örnekler ile çalışılır. Kordosentez ise amniyosentez gibi yapılır fakat amniyon sıvısı yerine bebeğin kordon kanından örnek alınır. Bebeğin genetik sorunu olup olmadığı veya bebeğin bir enfeksiyona maruz kalıp kalmadığını öğrenmek amacıyla yapılır.

PRE-NATAL TANI


SIKÇA SORULAN SORULAR
Sık istenen genetik testler nelerdir?    Detaylı Bilgi için                                  Kimler genetik test yaptırmalıdır?    Detaylı Bilgi için